توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
«نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و توزیع فرصت های زندگی» نمونه موردی؛ "فرصتهای زندگی در اختیار زنان در سال 1398 در استان قزوین"

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داودآبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66965.2338

چکیده
  چکیده:تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و میزان توزیع فرصتهای زندگی در زنان قزوین در سال 1398 به انجام رسیده است. در این مطالعه کیفی از روش تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش محتوای شش برنامه توسعه ای ایران و آمار و شاخص های مربوط به وضعیت زنان در استان قزوین می باشد.نمونه آماری شامل تمامی بندها و مواد ...  بیشتر

جامعه شناسی سیاست آموزشی در ایران با لنز حکومت مندی

کرم حبیب پور گتابی

دوره 5، شماره 21 ، دی 1393، ، صفحه 223-284

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.1426

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی جامعه‌شناسانة سیاست آموزشی در ایران با دستگاه مفهومی «حکومت‌مندی» و براساس چارچوب «تحلیل حکومت» میشل دین، در سه بُعد عقلانیت‌ها / گفتمان‌ها، تکنولوژی‌ها و سوژه‌های حکومت می‌پردازد. پارادایم روش‌شناسیِ مورد استفاده، ترکیبی است از دو روش «تحلیل گفتمان» و «تبارشناسی». جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

سیر تحول برنامه های آمایش سرزمین در برنامه های قبل و بعد از انقلاب

غلامرضا لطیفی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 111-147

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5695

چکیده
  سابقه طرح مقوله آمایش سرزمین در ایران، به سال های پیش از انقلاب بر می گردد و بررسی و تجربه مطالعات نخستین آن، در دهه شصت مورد توجه قرار گرفته است و کشور ایران در حال حاضر، بیش از شش دهه، سابقه برنامه ریزی را در کارنامه خود دارد. فکر آمایش سرزمین در ایران، در اواخر سال 1345، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، طی گزارشی با ...  بیشتر