جامعه شناسی سیاست آموزشی در ایران با لنز حکومت مندی

کرم حبیب پور گتابی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1393، ، صفحه 223-284

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.1426

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی جامعه‌شناسانة سیاست آموزشی در ایران با دستگاه مفهومی «حکومت‌مندی» و براساس چارچوب «تحلیل حکومت» میشل دین، در سه بُعد عقلانیت‌ها / گفتمان‌ها، تکنولوژی‌ها و سوژه‌های حکومت می‌پردازد. پارادایم روش‌شناسیِ مورد استفاده، ترکیبی است از دو روش «تحلیل گفتمان» و «تبارشناسی». جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

سیر تحول برنامه های آمایش سرزمین در برنامه های قبل و بعد از انقلاب

غلامرضا لطیفی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 111-147

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5695

چکیده
  سابقه طرح مقوله آمایش سرزمین در ایران، به سال های پیش از انقلاب بر می گردد و بررسی و تجربه مطالعات نخستین آن، در دهه شصت مورد توجه قرار گرفته است و کشور ایران در حال حاضر، بیش از شش دهه، سابقه برنامه ریزی را در کارنامه خود دارد. فکر آمایش سرزمین در ایران، در اواخر سال 1345، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، طی گزارشی با ...  بیشتر