مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان؛ پویا طوافی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1394، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.3851

چکیده
  هدف نوشتار حاضر از یک‌سو سنجش میزان سلامت اجتماعی و ابعاد آن و از سوی دیگر مطالعۀ رابطۀ متغیر نشاط و سلامت اجتماعی در بین جوانان است. چارچوب نظری شامل رهیافت ترکیبی در حوزۀ سلامت اجتماعی و نشاط، از شاخص های کییز، لارسون و دورکیم، رویکرد ونیهوون و آرگایل، داینر و نظریۀ لذت‌گرایی بوده است. این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی و تحلیلی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی(مورد مطالعه: ادارۀ کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)

رسول مالکی؛ حمید ییلاق چغاخور؛ مصطفی احمدوند

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1394، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.3852

چکیده
  ایران در مسیر توسعه است و مقولۀ کارآفرینی اجتماعی می‌تواند به سرعت دادن روند پیشرفت کشور کمک کند. در‌صورتی‌که کارآفرینی اجتماعی بین کارکنان دولت نهادینه شود، می‌تواند راه‌حلی پایدار و قابل اجرا برای مسائل مختلف باشد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی کارکنان امور عشایر است. این پژوهش از نظر هدف، ...  بیشتر

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ کارآفرینی سازمانی(مطالعۀ موردی: ایران خودرو)

منیژه محمدزاده؛ ابوالفضل امانیان؛ سیدرسول حسینی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1394، صفحه 63-91

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.3853

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر سرمایۀ اجتماعی (اعتماد، هنجارها و شبکه­های اجتماعی) بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی انجام گرفته است. در این پژوهش، از مؤلفه­های نظریۀ سرمایۀ اجتماعی نهاپایت و گوشال (1976) و مولفه­های نظریۀ آنتونیک و هیسریچ (2003) دربارۀ کارآفرینی سازمانی  استفاده شده است. روش بررسی توصیفی همبستگی و تلفیقی از روش کتابخانه‌ای ...  بیشتر

چالش‌های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران

علی اکبر تاج مزینانی؛ علی شیرین آبادی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1394، صفحه 93-124

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.3854

چکیده
  مقالۀ حاضر به ارزیابی کیفی برنامه رفاهی بیمۀ بیکاری در ایران پرداخته است. مسئلۀ اصلی که سبب این پژوهش شده است، چالش‌های طرح بیمۀ بیکاری در ایران، همچون مشکلات مالی این طرح، طولانی‌شدن دریافت مقرری برای برخی از بیمه‌شدگان، خروج کند بیکاران از صندوق بیمۀ بیکاری و دیگر مسائل بوده است که نیاز به ارزیابی این طرح را ضروری ساخته بود. در ...  بیشتر

تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)

صاحبه محمدیان منصور؛ ابوالقاسم گلخندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گلخندان

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1394، صفحه 125-163

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.3855

چکیده
  از نظر بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شادی در جامعه سبب افزایش سطح بهره‌وری و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه بالاتر خواهد شد. لذا، آنها به‌دنبال یافتن عواملی هستند که باعث افزایش سطح شادی جامعه شود.  بر این اساس در مقالۀ حاضر بر آن شدیم تا عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی را شناسایی کنیم. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ ...  بیشتر

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران)

سید سیامک علوی کیا؛ لیلا نصرالهی وسطی؛ فاطمه گلابی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1394، صفحه 165-192

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.3856

چکیده
  قدرت ریسک‌پذیری بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های یک فرد کارآفرین به‌شمار می‌رود که می‌تواند زمینه‌ساز تولید و اشتغال‌زایی شود. ریسک‌پذیری به نوبه خود می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که زمینه را برای پذیرش سطوح بالاتر ریسک فراهم می‌آورد. سرمایۀ اجتماعی از جمله فاکتورهای کلیدی به‌شمار می‌رود که می‌تواند نقشی اساسی در بالا بردن ...  بیشتر

تجربۀ کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی

وحید شالچی؛ سیما میرزابابایی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1394، صفحه 193-226

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.3857

چکیده
  امروزه مسئلۀ کودکان خیابانی از جمله آسیب­های اجتماعی کشور است. افزایش این پدیده به­رغم تمامی طرح­ها و اقداماتی که برای حل این معضل انجام گرفته است، نشان می­دهد که ­باید به مطالعۀ این مداخلات و دلائل ناکارآمدی آنها از منظر خود گروه هدف پرداخت، از این رو در این مقاله در پی بررسی تجربۀ کودکان خیابانی از مداخلات سازمان­های رفاهی  ...  بیشتر