کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392)

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 76-120

10.22054/qjsd.2019.10344

جعفر هزارجریبی؛ زینب امامی غفاری


2. عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه : شهروندان شهر کاشان در سال 1394.

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 203-229

10.22054/qjsd.2017.8253

محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ فهیمه نامورمقدم