نویسنده = زاهدی اصل، محمد
تعداد مقالات: 5
1. تجربۀ زیستۀ کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران)

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 173-210

10.22054/qjsd.2019.11842

فاطمه جعفری؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد زاهدی اصل؛ فرشاد مومنی


2. فراتحلیلی بر مطالعات حوزۀ اعتیاد و خانواده

دوره 7، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 8-46

10.22054/qjsd.2017.7139

محمد زاهدی اصل؛ اعظم پیله وری


4. فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1393

10.22054/qjsd.2015.689

محمد زاهدی اصل؛ اعظم پیله وری