کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 9
3. مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 33-47

10.22054/qjsd.2016.5939

سیده نرگس حسینی امین؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ افسانه ادریسی