کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
بررسی جامعه شناختی نقش کیفیت زندگی در سبک زندگی سالمندان بندرماهشهر

دوره 12، شماره 45، اسفند 1399، صفحه 221-273

10.22054/qjsd.2021.57249.2078

مسعود گنجی؛ رضاعلی محسنی؛ منصور شریفی؛ علی‌رضا کلدی؛ حسن ملک


مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1395، صفحه 33-47

10.22054/qjsd.2016.5939

سیده نرگس حسینی امین؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ افسانه ادریسی