سنجش کیفیت خدمات تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اردبیل به روش سروکوال

اصغر باقری؛ نیر امامی؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8008

چکیده
  چکیده هدف از این مقاله ارزیابی کیفیت خدمات در تعاونی­های تولید روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای تعاونی­های تولید روستایی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل بوده­اند. با استفاده از جدول نمونه­گیری مورگان، نمونه­ای متشکل از 180 نفر انتخاب و اطلاعات لازم ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین دینداری و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه.

هابیل حیدرخانی؛ یونس نوربخش؛ نوذر قنبری

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، صفحه 31-66

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8009

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دینداری در ابعاد مختلف و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه می‌باشد. این پژوهش بر اساس نظریه‌های سلامت اجتماعی کییز، دینداری گلاک و استارک و نظریه‌های ارتباط بین دین و ابعاد سلامت اجتماعی دورکیم، یینگر و دیویس، با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده ...  بیشتر

واکاوی اثرات اقتصادی- اجتماعی شرکت‌های تعاونی روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان گنبدکاووس)

ریحانه سلطانی مقدس؛ محمد میرزاعلی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، صفحه 67-103

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8010

چکیده
  چکیده تعاونی‌های روستایی، نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات یک واحد اقتصادی، دارای ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی نیز می‌باشند و می‌توانند مبین تلاش‌های گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی جهت نیل به اهداف مشترک و توسعه باشد. لذا با توجه به نقشی که این شرکت‌های تعاونی می‌توانند در بخش‌های کشاورزی، افزایش تولیدات روستایی ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهری تهران)

محمدحسن شربتیان؛ نفیسه امینی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، صفحه 105-141

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8011

چکیده
  چکیده نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن سنجش ابعاد مختلف سلامت اجتماعی زنان، رابطه این پدیده را با سرمایه اجتماعی مورد مطالعه و تحلیل قرار ‌دهد. چارچوب نظری این تحقیق در بعد سلامت اجتماعی شاخص‌های استاندارد شده کییز است و در بحث سرمایه اجتماعی متأثر از اندیشه بوردیو است. این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی و تحلیلی است، جامعه آماری این ...  بیشتر

مطالعه پیامدهای بیکاری بر تأخیر در ازدواج جوانان در شهر تهران

رسول صادقی؛ محمد شکفته گوهری

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، صفحه 142-175

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8012

چکیده
  چکیده بیکاری بطور قابل توجهی فرایندهای جمعیتی نظیر ازدواج، طلاق، باروری، و مهاجرت را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از این مقاله بررسی تجربه بیکاری و پیامدهای آن بر تأخیر در ازدواج مردان جوان شهر تهران با بکارگیری روش تحقیق ترکیبی (داده­های کمی و کیفی)  است. در این راستا، مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل ثانویه داده‌های خرد سرشماری ...  بیشتر

بررسی میزان احساس برخورداری از رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه در بین شهروندان شهر اردکان)

رضا صفری شالی؛ محمد مهدی زاده اردکانی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، صفحه 177-224

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8013

چکیده
  چکیده رفاه اجتماعی نیازمند تغییرات مثبت در دو سطح مادی (عینی ) و فرامادی (ذهنی) است و نتیجه آن باید بتواند به خلق آسایش اعضای جامعه منجر شود. همانطور که ابعاد مختلف توسعه (مثل توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) سعی در ایجاد رفاه اجتماعی برای شهروندان هر جامعه دارند، و از طرف دیگر وجود رفاه اجتماعی در هر جامعه خود شاخص اصلی توسعه و ...  بیشتر

ارزیابی کلی نقش مدیریت شهری در کنترل پیامدهای رشد صنعت نفت و گاز در شهر عسلویه

غلامرضا کاظمیان؛ وجه الله قربانی زاده؛ سیدمحمدجواد موسوی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، صفحه 226-265

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8014

چکیده
  چکیده با گذشت حدود دو دهه از رشد شتابان صنایع نفت و گاز در پارس جنوبی، مسائل و مشکلات بسیاری گریبانگیر ساکنان سکونتگاه‌های شهری و روستایی این منطقه، از جمله شهر عسلویه شده است. هدف اصلی این مقاله که برگرفته شده از پایان نامه رشته مدیریت شهری است، شناخت و تحلیل عملکرد نهادهای مدیریت شهری در کنترل پیامدهای منفی رشد صنعتی و ارتقای شرایط ...  بیشتر