کلیدواژه‌ها = سرمایه فرهنگی
تعداد مقالات: 6
1. عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان

دوره 10، شماره 40، پاییز 1398

10.22054/qjsd.2019.11189

محمد گنجی؛ شیوا آقابزرگی زاده؛ فائزه یادگاری