تعداد مقالات: 278
مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
101. تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه و رفاه اجتماعی

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 51-61

10.22054/qjsd.2010.5700

اصغر عسگری خانقاه؛ منصور یوسفی جولندان


110. حمایت دولت از کسب‌وکارهای خانگی موانع و راه‌حل‌ها.

دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 77-114

10.22054/qjsd.2018.9311

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی


112. شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 57-90

10.22054/qjsd.2018.9897

سید محمد موسوی؛ جعفر آهنگران؛ اصغر افتخاری


113. بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392)

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 76-120

10.22054/qjsd.2019.10344

جعفر هزارجریبی؛ زینب امامی غفاری


114. تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه‌ریزی ‌شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری

دوره 10، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 57-82

10.22054/qjsd.2019.10654

وحید ساعت چیان؛ مهدی کروبی؛ احمد محمودی؛ بهناز خالقی


120. موانع معرفتی بوم اندیشی توسعه در ایران.

دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 51-78

موسی عنبری


121. جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت سوسن باستانی .مرضیه موسوی، فاطمه حسین‌پور

دوره 6، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 123-150

سوسن باستانی؛ مرضیه موسوی؛ فاطمه حسین پور