مطالعه عوامل و زمینه‌های بازگشت زنان ازدواج کرده به تحصیل در شهر تهران

فاطمه رستمی؛ عذرا جاراللهی

دوره 11، شماره 44 ، آذر 1399، ، صفحه 83-127

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.47411.1902

چکیده
  هدف پژوهش شناخت عوامل و زمینههای اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر بازگشت زنان ازدواج کرده شهر تهران به تحصیل با روش آمیخته اکتشافی(کیفی- کمی) انجام شده است. دربخش کیفی روش مضمونی ( تماتیک) و کمی با روش علی- مقایسهای پسارویدادی با گروه ملاکی به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی 28 نفر با روش نمونه گیری هدفمند و جامعه آماریِ بخش کمی ...  بیشتر

تعیین کننده‌‌های سلامتِ اجتماعی شهروندان منطقه 12 تهران.

محمد باقر تاج الدین

دوره 8، شماره 32 ، مهر 1396، ، صفحه 61-96

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8426

چکیده
  چکیده سلامت اجتماعی می‌تواند به‌عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی‌شان، چگونگی واکنش دیگران به آن‌ها و چگونگی تعامل آن‌ها با نهاد‌های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر‌ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهری تهران)

محمدحسن شربتیان؛ نفیسه امینی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1396، ، صفحه 105-141

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8011

چکیده
  چکیده نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن سنجش ابعاد مختلف سلامت اجتماعی زنان، رابطه این پدیده را با سرمایه اجتماعی مورد مطالعه و تحلیل قرار ‌دهد. چارچوب نظری این تحقیق در بعد سلامت اجتماعی شاخص‌های استاندارد شده کییز است و در بحث سرمایه اجتماعی متأثر از اندیشه بوردیو است. این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی و تحلیلی است، جامعه آماری این ...  بیشتر

تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در میان کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز

سید سعید وصالی؛ عزت اله سام آرام؛ یونس اسمعیلی طویل؛ زهره رسولی

دوره 7، شماره 29 ، دی 1395، ، صفحه 119-157

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.7887

چکیده
  چکیده در دنیای مدرن، سلامتی از دغدغه‌های همه جوامع است. به همین علت شناسایی عوامل مرتبط به بهبود سلامت و همچنین تهدید آن مورد توجه برنامه‌های آموزشی سلامت و ارتقای آن قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در بین کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است. روش پژوهش مورد استفاده این مقاله پیمایشی از شیوه ...  بیشتر

مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

سیده نرگس حسینی امین؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ افسانه ادریسی

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1395، ، صفحه 33-47

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.5939

چکیده
  چکیده کیفیتزندگیمناسب مستلزم ایجاد احساسفردازشادیو رضایت است. از نظر وینهوون قابلیت زندگی جامعه در شادی اعضایش نشان داده می‏‌شود. از آنجاکهشادمانیدرسلامتی،عزت نفسوعملکردافراد مؤثر است،باعثبهبودکیفیتزندگیمی‏شود. حمایت‌های اجتماعی افراد را قادر می‏سازد تا توانایی رویارویی با مشکلات روزمره و بحران‌های زندگی را داشته باشند. ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت)

محمد زاهدی اصل؛ علی اصغر درویشی فرد

دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1395، ، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.4880

چکیده
  مقاله حاضر، پژوهشی است در زمینه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی که با هدف بررسی و شناخت مهم‌ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان شهر کوهدشت و‌ با روش پیمایش انجام شده است. این بررسی مطالعه‌ای تبیینی است که جامعه آماری آن کل سالمندان 60 سال و بالاتر شهر کوهدشت در سال 1385 که حدوداً 5508 نفر سالمند را تشکیل ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

محمد باقر علیزاده اقدم؛ رسول ربانی؛ مرتضی مبارک بخشایش

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، ، صفحه 46-87

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.830

چکیده
  سلامت یکی از نیازهای اساسی جامعه برای رشد و بالندگی آن می‌باشد که با تغییر سبک زندگی و نوع بیماری‌های مسری به مزمن نقش عوامل اجتماعی در تعیین سطح آن بیشتر نمایان شده و جامعه شناسی سلامت را به محور بحث‌های جامعه شناختی تبدیل کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت نسبی و تبعیض بر سلامت شهروندان ...  بیشتر

نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران، دکتر سید احمد حسینی، سمانه دودمان فیروزسالاری
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1389، ، صفحه 111-144

چکیده
  با توجه به ‌این که جوانان به عنوان نیرو‌های فعال جامعه محسوب می‌شوند و نقش خطیری را در سازندگی کشور ایفاء می‌کنند، امروزه یکی از مباحثی که در حوزة مطالعات مربوط به جوانان مطرح است، سلامت روان آنان است. از این رو، بررسی عوامل اثرگذار در میزان سلامت روان به منظور تقویت عوامل ارتقاء‌دهندة سلامت حائز اهمیت است. از آنجا که حمایت اجتماعی ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی بی خانمان های شهر تهران

نادر سالار زاده امیری؛ بختیار محمدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، ، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5694

چکیده
  در مقاله حاضر به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی افراد بی خانمان با هدف شناسایی و تاثیر این عوامل بر بی خانمانی پرداخته شده است. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر بی خانمانی افراد تاثیر دارد و آیا این عوامل در جامعه غیر بی خانمان نیز همان تاثیر را دارد؟ جامعه آماری را افراد بی خانمان شهر تهران که در ...  بیشتر