کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در میان کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز

دوره 8، شماره 29، دی 1395، صفحه 119-157

10.22054/qjsd.2017.7887

سید سعید وصالی؛ عزت اله سام آرام؛ یونس اسمعیلی طویل؛ زهره رسولی


مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1395، صفحه 33-47

10.22054/qjsd.2016.5939

سیده نرگس حسینی امین؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ افسانه ادریسی


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 46-87

10.22054/qjsd.2013.830

محمد باقر علیزاده اقدم؛ رسول ربانی؛ مرتضی مبارک بخشایش