کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 8
3. تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در میان کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 119-157

10.22054/qjsd.2017.7887

سید سعید وصالی؛ عزت اله سام آرام؛ یونس اسمعیلی طویل؛ زهره رسولی


4. مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 33-47

10.22054/qjsd.2016.5939

سیده نرگس حسینی امین؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ افسانه ادریسی


6. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 46-87

10.22054/qjsd.2013.830

محمد باقر علیزاده اقدم؛ رسول ربانی؛ مرتضی مبارک بخشایش


7. بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی بی خانمان های شهر تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 93-110

10.22054/qjsd.2010.5694

نادر سالار زاده امیری؛ بختیار محمدی