کلیدواژه‌ها = دینداری
بررسی ارتباط بین دینداری و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه.

دوره 9، شماره 30، فروردین 1396، صفحه 31-66

10.22054/qjsd.2017.8009

هابیل حیدرخانی؛ یونس نوربخش؛ نوذر قنبری


عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن

دوره 5، شماره 17، دی 1392، صفحه 69-104

10.22054/qjsd.2013.3226

طاهره قادری؛ مریم سیفی