تبیین نگرش مردم ایران نسبت به بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی

محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ محمد کارکنان نصر آبادی

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.826

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی نگرش مردم به تعاون و شرکت‌های تعاونی در ایران انجام شده است. روش تحقیق آن پیمایش و شیوه نمونه‌گیری، در انتخاب استان‌ها وشهرستان‌ها، تصادفی ساده و در انتخاب پاسخگویان سهمیه‌ای و متناسب با گروه‌های شغلی بوده است. حجم نمونه مقتضی براساس فرمول کوکران 1550 نفر محاسبه شده است. کنکاش در ویژگی‌های جامعه آماری بر اساس ...  بیشتر

تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردی به مسائل زنان و خانواده

محمدتقی کرمی قهی

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، صفحه 41-75

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.827

چکیده
  توجه به مسائل زنان و خانواده در برنامه‌های توسعه یکی از الزامات و سیاست‌های توسعه به شمار می‌آید. یکی از پیش شرط‌های لازم جهت طراحی الگوی بومی‌توسعه در ایران، نگاه انتقادی به برنامه‌های پیشین توسعه در ایران است. در این مقاله با مروری بر دیدگاه‌ها و نظریات عمده درباره توسعه و با تأکید بر مسئله زن و خانواده، به تحلیل گفتمان ...  بیشتر

مطالعه کیفی فرهنگ آپارتمان‏نشینی در شهر همدان

احمد محمدپور؛ جلیل کریمی؛ شعبان ولیزاده

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، صفحه 75-115

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.828

چکیده
  هدف جستار بررسی مردم‏شناختی فرهنگ آپارتمان‏نشینی در شهر همدان است. چارچوب نظری مطالعه مبتنی بر رویکرد انسان‏شناسی فضا و مسکن آموس راپاپورت است. میدان مورد مطالعه سه مجتمع مسکونی در شهر همدان، یعنی مجتمع‏های آپارتمانی «سعیدیه، مدنی و بوعلی» است. بدین منظور با «مطلعان کلیدی» شامل هیئت مدیره، نگهبانان، کادر خدماتی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی ساکنین در تحقق طرح‌های توسعه شهری«نمونه موردی: پیاده راه سازی حوزه تاریخی شهر تهران منطقه 12»

افسانه ادریسی؛ مرجان شجاعی

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، صفحه 115-158

https://doi.org/10.22054/qjsd.2012.3317

چکیده
  هدف‌ این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی کسبه بافت تاریخی شهر تهران (منطقه 12) در تحقق طرح‌های شهری (پیاده راه سازی) است. روش مورد استفاده در‌ این پژوهش کمّی ‌و پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه این تحقیق 155 نفر بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای توام با روش تصادفی انتخاب شده‌اند. ...  بیشتر

بررسی سرمایه اجتماعی کاربران اینترنتی در فضای سایبر و غیر سایبر(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی؛ شهروز فروتن کیا

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، صفحه 159-190

https://doi.org/10.22054/qjsd.2012.3321

چکیده
  اینترنت به مثابه یک رسانه با رشد حیرت انگیز در سال‌های اخیر، تاثیر بسزایی بر زندگی اجتماعی انسان داشته است. در این مقاله سعی بر آن است تا نقش اینترنت بر سرمایه اجتماعی کاربران در فضای سایبر و غیرسایبر بررسی شود. سرمایه اجتماعی در فضای سایبر و غیر سایبر با ابعاد ارتباطی و حمایتی در نظر گرفته شده است. روش بررسی در این ­تحقیق، پیمایشی ...  بیشتر

مدل‌یابی موانع کارآفرینی سازمانی در بانک‌ رفاه کارکنان استان مازندران

محمدمهدی پرهیزکار؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمدولی درینی

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، صفحه 191-222

https://doi.org/10.22054/qjsd.2012.3324

چکیده
  توسعه و ترویج کارآفرینی در جامعه، با حمایت و پشتیباتی دولت و سازمان‌های دولتی امکان پذیر است. اما واقعیت این است که سازمان‌های دولتی زمانی می‌توانند به ترویج اثربخش کارآفرینی در جامعه کمک کنند که ابتدا خود کارآفرین باشند. به همین دلیل امروزه کارآفرینی نه تنها به عنوان یک راهکار برای درگیر شدن با چالش‌های کسب و کار، بلکه یکی از مهمترین ...  بیشتر

تقدم میدان بر نظریه در ارائه نظریه یاریگری در ایران

سیدمحمد بساطیان؛ مرتضی سالمی قمصری

دوره 3، شماره 13 ، دی 1391، صفحه 226-253

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.849

چکیده
  اصولاَ فرایند نظریه‌پردازی در هر دو روش کمی و کیفی مستلزم انجام مشاهدات متعدد است. در فرایند چرخه‌ای تولید علم در هر دو روش، پیوند آشکاری بین نظریه و روش وجود دارد. پیوند بین نظریه و روش بدین‌معنی است که خلق یک نظریه تعامل مستمری است بین مشاهده، تبیین و انجام مشاهدات جدید برای آزمون تبیین اولیه. در این میان نظریه‌های برخاسته از میدان ...  بیشتر