رابطه میزان سرمایه اجتماعی با احساس‌امنیت ‌اجتماعی مطالعه موردی: مهاجران افغان ساکن شهر تهران

محمد زاهدی اصل؛ طیبه طارزاری

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.836

چکیده
  نیاز به امنیت از اولین نیازهایی است که انسان از ابتدای حیات خود آن را تجربه می­کند و برخی از صاحبنظران آن را از عوامل زیر بنایی گرد ­آمدن انسان­ها در کنار هم و تشکیل اجتماعات انسانی می­دانند. این نیازدارای ابعاد عینی و ذهنی است که بعد عینی آن شرایط واقعی موجود در جامعه بوده و بعد ذهنی آن احساس و برداشتی است که افراد از شرایط عینی ...  بیشتر

نقش تعادل کار و زندگی در تغییرات نگرش‏های کاری مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سیدمحمد میرمحمدی

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، صفحه 41-67

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.837

چکیده
    ایجاد تعادل بین کار و زندگی، یکی از مهم­ترین دغدغه­های کارکنان سازمان­ها در عصر کنونی است. به بیان دیگر، موفق­ترین کارکنان کسانی هستند که بتوانند بین زندگی کاری و زندگی خود تعادل برقرار کنند. یکی از ابزارهای ایجاد تعادل بین زندگی کاری- خانوادگی ایجاد برنامه­های انعطاف­پذیر در سازمان­ها می­باشد. از سازمان­هایی ...  بیشتر

سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مطالعه موردی: زنان سرپرست‌خانوار شهر قروه

حسین یحیی زاده؛ محمود رمضانی

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، صفحه 68-102

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.839

چکیده
  این تحقیق به بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در میان زنان سرپرست­خانوار در شهرستان قروه می­پردازد. رویکردی نظری تحقیق مبتنی بر رویکردهای سلامت اجتماعی کییز، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی وبر، باورهای دینی گلاک و استارک و مهارت‌های ارتباطی می‌باشد. جامعه آماری شامل تمام زنان سرپرست خانوار( 92 نفر) زیر پوشش سازمان ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه‌ اجتماعی سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران

بهجت یزدخواستی؛ کوروش غلامی کوتنایی

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، صفحه 104-134

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.840

چکیده
  این پژوهش به بررسی رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران و بررسی نقش سرمایة اجتماعی در تبیین رضایت پرداخته است. هدف، تعیین نقش سرمایة اجتماعی در ایجاد رضایت شغلی است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده است. جمعیت آماری این تحقیق شامل کارکنان دفتر تهران شرکت ملی گاز ایران ...  بیشتر

هویت طلبی قومی ‌در فضای مجازی

ابوتراب طالبی؛ یاور عیوضی

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، صفحه 135-172

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.843

چکیده
  امروزه بسیاری از صاحبنظران بر این باور هستند که قومیت، قوم‌گرایی و ناسیونالیسم از موضوعات حساس کشورها محسوب می‌گردد. طی چند دهه اخیر به موازات افزایش ظرفیت‌های اطلاعاتی دنیای مدرن تنش‌های قومی ‌فزونی یافته و مسائل جدیدی را بوجود آورده‌اند. این پژوهش  با روش تحلیل محتوا به بررسی کمّ و کیف مسئله هویت طلبی قومی ‌در فضای مجازی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین میزان دینداری و سبک زندگی شهروندان مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390

محسن نیازی؛ محمد کارکنان نصرآبادی

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، صفحه 173-213

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.844

چکیده
  امروزه مفهوم سبک زندگی به عنوان بیان روش زندگی مردم و الگوهای فرهنگی و رفتاری آحاد جامعه از مفاهیم اساسی علوم انسانی به ویژه روانشناسی و علوم اجتماعی به شمار می­آید. از سوی دیگر، دینداری به عنوان مجموعه­ شناخت­ها، عقاید، اخلاقیات و احکام دینی و تمایلات نسبتاً پایدار و مثبت نسبت به دین با کارکردهای عمده­ حیات بخشی، انضباط بخشی، ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ میزان سرمایه اجتماعی خانواده و ویژگی‌های کارآفرینانه در شخصیت افراد

بیژن زارع؛ مرضیه زارع

دوره 4، شماره 16 ، مهر 1392، صفحه 214-251

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.845

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با ویژگی­های کارآفرینانه در شخصیت افراد شرکت کننده در دوره­های کوتاه­ مدت آموزش کارآفرینی در سال 1388 در مناطق گوناگون شهر تهران، به انجام رسیده است. نمونه مورد مطالعـه متشکل از 201 نفر می­باشد که براساس فرمـول نمونه‌گـیری کـوکران و به صورت تصادفی ساده از بین 2010 نفر انتخاب ...  بیشتر