تبیین تاثیر بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی/عشایری با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

کریم میرزا خانی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، ، صفحه 383-418

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71940.2451

چکیده
  شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل ...  بیشتر

تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندی و سبک زندگی سلامت زیست‌محیطی(جامعه مورد مطالعه شهروندان بالای 18 سال ساکن در استان همدان)

کریم رضادوست؛ پویا طوافی

دوره 12، شماره 46 ، خرداد 1400، ، صفحه 31-93

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.56095.2057

چکیده
  پژوهشحاضر با هدف تبیین مدل ارتباطی میان متغیر فرهنگ شهروندی با سبک زندگی سلامت زیست‌محیطی در بین شهروندان 18- 70 سال ساکن استان همدان انجام‌شده است. تحقیق به روش پیمایشی با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته به اجرا درآمدهاست. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران کمی برابر با 660 نفر در بین شهروندان ساکن در سه شهر استان همدان و به ...  بیشتر

تحلیلی بر پذیرش رفتار برنامه‌ریزی ‌شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری

وحید ساعت چیان؛ مهدی کروبی؛ احمد محمودی؛ بهناز خالقی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1398، ، صفحه 57-82

https://doi.org/10.22054/qjsd.2019.10654

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی پذیرش رفتار برنامه‌ریزی‌ شده اجتماعی دانشجویان در استفاده از دوچرخه و توسعه پایدار شهری بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که بصورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تشکیل داده و در نهایت تعداد 254 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای مبتنی بر مدل‌های توسعه پایدار ...  بیشتر

ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ سید چمران موسوی؛ نازنین حاجی پور

دوره 9، شماره 37 ، دی 1397، ، صفحه 124-154

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9899

چکیده
  چکیده امروزه کلان‌شهرها با مشکلات بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی همچون کاهش زیست پذیری و کمرنگ‌تر شدن اهمیت اکولوژی شهری در ساختار زندگی شهری مواجه هستند. بنابراین ضرورت و اهمیت توجه به نظریه توسعه پایدار و رویکردهای منتج از آن همچون رویکرد زیست پذیری، باعث ایجاد شهری به دور از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ...  بیشتر

تحلیل گفتمان زیست محیطی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

صادق صالحی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضازاده

دوره 5، شماره 21 ، دی 1393، ، صفحه 71-110

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.1422

چکیده
  امروزه، مقابله با مسائل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیط زیستی مناسب برای زندگی انسان، به یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌ها در سرتاسر دنیا تبدیل شده و در نتیجه آن، سیاستگذاری‌های مقابله و حل مسائل زیست محیطی در دستور کار دولت‌ها قرارگرفته است. از جمله، جمهوری اسلامی‌ ایران در قا­­­لب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، ...  بیشتر

بررسی ظرفیت‌های اقتصادی اجتماعی تعاونی‌ها در برقراری توسعۀ پایدار، دکتر کاوۀ سرمست
دوره 2، شماره 8 ، آبان 1390، ، صفحه 121-152

چکیده
  این مقاله ابتدا به اهمیت تعاونی‌ها در جامعه امروزی جهانی و جایگاه آنها می‌پردازد و سپس مقولۀ توسعۀ پایدار را بطور خلاصه موشکافی می‌کند. توسعۀ پایدار در تعریف کلان خود زمینه‌ای است برای حفظ محیط زیست و منابع مصرفی برای تولید که در ارتباط تنگاتنگ با شرایط اجتماعی مطلوب، کاهش فقر و نابرابری و اختلاف درآمدی بین اقشار گوناگون اجتماعی ...  بیشتر