بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان؛ اسماعیل قادری

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1397، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9504

چکیده
  گردشگری قبل از هر چیز، یک مسئله اقتصادی است. ساماندهی فضای جغرافیایی در امر مبادله آزاد گردشگری شکل می‌گیرد و تجارت مسافرت بر پایه سرمایه‌داری و سودآوری انجام می‌شود. ازاین‌رو گردشگری در فرایند عرضه و تقاضا، جلوه‌هایی از توسعه را نشان می‌دهد. مؤلفه اصلی پارادایم گردشگری پایدار، ساخت رابطه و اتحاد برای قدرتمندتر ساختن ظرفیت‌های ...  بیشتر

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج

سیده معصومه حسینی اخگر؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1397، صفحه 35-61

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9505

چکیده
  عوامل مؤثر بر امنیت در دوران معاصر دستخوش تغییر گردیده است. این تحقیق عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی در شهرهای یاسوج و همدان را بررسی کرده است. اعتماد اجتماعی و دینداری از تأثیرگذارترین عوامل موثر محسوب شده اند. بررسی فرضیات با استفاده از مدل رگرسیون چند مرحله ای و در بین نمونه 750 نفری از شهروندان 18 سال به بالا نتایج ذیل را در بر داشته است: ...  بیشتر

شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان‌شهر اصفهان

غلامرضا لطیفی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1397، صفحه 61-101

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9597

چکیده
  چکیده مدیریت شهری در ایران در وضعیت کنونی دچار مسائل و مشکلات جدی فراوانی است. تجزیه‌وتحلیل چالش‌های مدیریت شهری، بیانگر چندگانگی در مدیریت شهری، تعدد فعالیت‌های موازی بین سازمانی و درنتیجه نابسامانی و ناهماهنگی، هدر رفت انرژی و سرمایه ملی، بی‌توجهی به عنصر زمان در رویارویی با شهروندان و نارضایتی آن‌ها است. بنابراین با توجه به ...  بیشتر

راهکارهای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد با تکیه ‌بر مشاغل خانگی

اسماعیل جهانی دولت آباد؛ رحمان جهانی دولت آباد

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1397، صفحه 104-140

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9598

چکیده
  در تمام جوامعِ دارای قشربندی اجتماعی، همواره اقشارِ کم‌درآمدی یافت می‌شوند که از توانایی اداره کردن زندگی خود و تهیه امکانات حداقلی لازم برای زندگی برخوردار نیستند. این گروه‌ها بیشتر از اقشار دیگر در معرض آسیب‌های مختلف قرار دارند و در مقابل بیماری‌ها، بحران‌های اقتصادی و بلایای طبیعی، آسیب‌پذیرتر از بقیه مردم‌اند. یکی از ...  بیشتر

چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه مسکن و تأثیر آن بر شکل‌گیری ناهنجاریهای اجتماعی (مطالعه موردی مسکن مهر پرند)

فریبرز محمدی؛ ستار پروین؛ یاسر رستگار

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1397، صفحه 142-175

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9599

چکیده
        مسکن مهر سیاست خانه‌دار شدن دولت در سال‌های اخیر برای آن شهروندانی است که فاقد مسکن بودند. به نظر می‌رسد عدم برنامه‌ریزی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تشکیل و ساخت مسکن مهر از سوی تصمیم‌گیران، باعث پدیداری ناهنجاری‌های اجتماعی در آینده خواهد شد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی‌گیرد ...  بیشتر

تحلیل روایتِ زنان از نابرابری‌های جنسیتی در میدانِ آموزش مورد مطالعه: زنانِ مناطقِ حاشیه‌ای نایسر ِشهرِ سنندج

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلند همتان؛ محمد امجد زبردست

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1397، صفحه 175-208

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9600

چکیده
  چکیده هدفِ پژوهش حاضر، ارائه روایت‌های زنانِ از نابرابرهای جنسیتی در میدانِ آموزش است تا بتوان عوامل و مکانیسم‌های این نابرابری را در مناطقِ حاشیه‌ای نایسر ِشهرِ سنندج شناسایی و تحلیل نمود. برای این منظور از سه دیدگاه فمینیستی، بوردیویی و چافتز برای مبانی نظری سود جسته و از روشِ تحلیلِ روایتِ مضمونی که در آن عدم قطعیت، پیچیدگی ...  بیشتر

ارزیابی کارایی و بهره‌وری بیمارستان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های رفاه و توسعه اجتماعی

محمدحسین کریم؛ سیدمهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1397، صفحه 209-230

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9601

چکیده
  چکیده با توجه به اهمیت صنعت بیمارستان، این پژوهش به بررسی کارایی و بهره‌وری در بیمارستان‌های دوازده استان کشور با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده‌ها بر مبنای روش حداقل سازی عوامل تولید (VRS) و شاخص مالم کوئیست طی دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کارایی کلیه بیمارستان‌ها در طول دوره مورد بررسی روند صعودی داشته‌اند ...  بیشتر