عوامل موثر بر مشارکت زنان شهر تهران در نیروی کار

زهرا نظامیوندچگینی؛ حسن سرایی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، صفحه 1-45

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.829

چکیده
  یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه، بهره­گیری حداکثری از مشارکت زنان و مردان در نیروی کار است. زنان به عنوان نیمی ‌از نیروی کار بالقوه هر جامعه، با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی می­توانند رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشند. در این مقاله با استفاده از داده­های نمونه دو درصد سرشماری سال 1385 شهر تهران تأثیر متغیرهای جمعیتی، اجتماعی ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

محمد باقر علیزاده اقدم؛ رسول ربانی؛ مرتضی مبارک بخشایش

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، صفحه 46-87

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.830

چکیده
  سلامت یکی از نیازهای اساسی جامعه برای رشد و بالندگی آن می‌باشد که با تغییر سبک زندگی و نوع بیماری‌های مسری به مزمن نقش عوامل اجتماعی در تعیین سطح آن بیشتر نمایان شده و جامعه شناسی سلامت را به محور بحث‌های جامعه شناختی تبدیل کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت نسبی و تبعیض بر سلامت شهروندان ...  بیشتر

رابطه همسان همسری و مطلوبیت روابط زناشویی

طاهره قادری؛ سمیه مردانی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، صفحه 87-129

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.831

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر همسان همسری برمطلوبیت روابط زناشویی است.جامعه آماری شامل تمام زنان ومردان متاهل دارای همسر 18سال به بالای شهر تهران است و روش نمونه گیری چند مرحله‌ای شامل نمونه گیری طبقه‌بندی شده، خوشه‌ای و در آخرتصادفی ساده است، حجم نمونه 405 نفر است که از 18 منطقه شهرداری شهر تهران انتخاب شده‌اند (9 سلول شمال شهر، 9 ...  بیشتر

بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 15-64 سال شهر اهواز

علی اصغر کیا؛ رقیه امیری

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، صفحه 138-174

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.832

چکیده
  شادکامی  ‌و نشاط از ویژگی‌ها و روحیاتی است که در زندگی اجتماعی نقشی اساسی و بنیادین ایفا می‌کند، به گونه‌ای که در مقایسه با هر خصلت و روحیه دیگر، بیشترین سهم را در بهبود روابط و معاشرت‌ها به عهده دارد. این پژوهش با هدف شناخت میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان شهر اهواز صورت گرفته است. داده‌های این تحقیق با روش ...  بیشتر

دینداری و احساس امنیت (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر شهر تهران)

فریبا شایگان

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، صفحه 169-199

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.833

چکیده
  این مقاله نتیجه تحقیقی در خصوص میزان دینداری و احساس امنیت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی شهر تهران است. در این کار علمی‌با بهره‌گیری از تئوری‌های تلفیقی دینداری و احساس امنیت یک فرضیه اصلی و چهار زیرفرضیه تدوین شد که به روش پیمایشی، با پرسشنامه محقق ساخته و با جامعه آماری 400نفر از دانش‌آموزان که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله‌های خانگی در مازندران

صادق صالحی؛ غلامرضا خوش فر

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، صفحه 199-243

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.834

چکیده
  مسأله بازیافت از جمله مسائلی است که امروزه مدیریت شهری را به خود مشغول نموده است. در بین گروه‌های گوناگون اجتماعی، زنان به علت نوع فعالیت‌هایی که در منزل انجام می‌دهند و نیز نقش مهمی‌که در محیط منزل برعهده دارند، از جایگاه ویژه‌ای در بحث بازیافت و به ویژه بازیافت زباله‌های خانگی برخوردارند. در این راستا اطلاع از نگرش زنان نسبت ...  بیشتر

بررسی اثربخشی مراکز آموزش از راه دور شهر بندرعباس در سال 1390

علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ ندا عقیلی ساحلی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1392، صفحه 243-278

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.835

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه مدیران و مسئولان این مراکز در شهر بندرعباس در سال 1390 انجام گرفت. اثربخشی فعالیت‌های آموزشی بر اساس مصوبات مؤسسه دستیابی به اهداف آموزش از راه دور مانند: دستیابی به هدف‌های تقویت توان و بنیۀ علمی‌ دانش‌آموزان، ایجاد زمینه برای غنی‌سازی اطلاعات علمی‌ دانش‌آموزان، تسهیل ...  بیشتر