سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفه‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلام

عزت اله سام آرام؛ جعفر هزار جریبی؛ محمدمهدی فداکار؛ محمدتقی کرمی؛ محمدمهدی شمسایی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1392، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3262

چکیده
  سلامت به لحاظ برخورداری از ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مفهوم بسیار پویایی است. مجموع نظرات مربوط به معنویت را می­توان در دو رویکرد کلی جمع‌بندی نمود؛ الف) معنویت به­عنوان مفهوم عام معنایابی. ب) معنویت به ­عنوان به هم پیوستگی با خدا / الوهیت. از سویی هیچ یک از رویکردهای غربی قبول ندارند که انسان­ها قرار است خلیفه خداوند ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه آموزش عالی ایران در افق چشم‌انداز 20 ساله کشور

سیدمهدی الوانی؛ محمدرضا مردانی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1392، صفحه 26-68

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3263

چکیده
  توسعه همه جانبه و پایدار هر کشور در گرو کارآمدسازی و بهبود مستمر نظام آموزشی، ساختارهای پژوهشی و رویکردهای فناورانه آن می‌باشد، در همین خصوص بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و به تبع آن دستیابی به حداکثر کارایی در این زمینه نیازمند الگویی است که با دیدگاهی پویا، توسعه آموزشی عالی را در تمام جهات تامین نماید. این پژوهش با هدف تدوین الگوی ...  بیشتر

تفاوت نسلی میان مادران و دختران: بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نگرش آنها به ارزش‌های مربوط به خانواده،

عذرا جاراللهی؛ مینو صدیقی کسمایی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1392، صفحه 69-106

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3301

چکیده
  مسئله اصلی در این مقاله شناخت عوامل مؤثر بر تفاوت نگرش دختران و مادران‌شان به ارزش‌های مربوط به خانواده است. جهت پشتوانه تئوریک تحقیق از نظریات تاریخی نسلی مارگارت مید و کارل مانهایم استفاده شده است. بر این اساس چهار متغیر مستقل شامل تفاوت سنی مادر و دختر، تفاوت سطح تحصیلات آنها، تفاوت در میزان استفاده از رسانه‌های جهانی (اینترنت ...  بیشتر

ارزیابی سیاست‌های فرهنگی آموزش عالی کشور: کثرت در وحدت فرهنگی/ همزیستی فرهنگ علمی ‌و دینی

ابوالفضل مرشدی؛ حسین خلج

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1392، صفحه 107-144

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3304

چکیده
  در این مقاله ارزیابی کارشناسان و مدیران فرهنگی از نظام سیاستگذاری فرهنگی آموزش عالی بررسی می‌شود و جایگاه «مدل کثرت در وحدت» و «همزیستی فرهنگ علمی / دانشگاهی و فرهنگ دینی» مورد کنکاش قرار می‌گیرد. روش مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان است.یافته‌های تحقیق در مورد مدل کثرت در وحدت فرهنگی حاکی از آن است که در ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر شیراز)

ابوالقاسم فاتحی؛ ابراهیم اخلاصی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1392، صفحه 145-182

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3305

چکیده
  هدف این پیمایش آگاهی از میزان سرمایه اجتماعی و بررسی عوامل تأثیر گذار بر آن در میان دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز است. سؤالات تحقیق عبارتند از: «میزان کل سرمایه اجتماعی در میان دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز چه مقدار است و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن کدامند؟». جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر ...  بیشتر

بررسی کارآفرینی دانشگاهی از دید اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمونه‌ای از دانشگاه‌های بزرگ

تیمور آقایی؛ کاوه تیمورنژاد؛ فاطمه اخوان هزاوه

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1392، صفحه 183-208

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3306

چکیده
  این پژوهش به بررسی نظرات اعضای هیأت علمی ‌در رابطه با توسعه کارآفرینی و عوامل مؤثر در این امر در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ و جامع، کشور اختصاص دارد. ماهیت و روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، توصیفی پیمایشی و نوع آن کاربردی است. ابزار سنجش این پژوهش را یک پرسشنامه 30 سؤالی تشکیل می‌دهد. این ...  بیشتر

الگوی ارتقای اثربخشی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی)،

پریوش جعفری؛ حمیدرضا آراسته؛ مهدی رهگذر؛ مجتبی شهمیری

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1392، صفحه 209-251

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3309

چکیده
  مدیران گروه‌های آموزشی به عنوان حلقه مرتبط با مدیریت دانشگاهی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان از جایگاه حساس و ویژه‌ای در تحقق اهداف دانشگاهی برخوردارند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای افزایش اثربخشی مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. این مطالعه بصورت پیمایش توصیفی ـ تحلیلی است و انتخاب نمونه (359=  بیشتر