فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره ادراک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

محسن محمدی؛ محمد مهتری آرانی؛ سمانه نقی پور ایوکی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، ، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.54721.2032

چکیده
  هدف از این پژوهش، بهره‌گیری از روش فراتحلیل به‌منظور تبیین رابطه عدالت و رفتار شهروندی در نظام‌های سازمانی ایران است. بر این مبنا، 59 سند پژوهشی (در قالب مقالات علمی) که در فاصله زمانی 1385-1397 و با هدف تبیین ارتباط میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به انجام رسیده و در فصلنامه‌های معتبر داخل کشور چاپ شده‌اند، به‌عنوان حجم نمونه ...  بیشتر

بار مسئولیت بیشتر در سنین سالمندی: مطالعه روند و الگوهای ترتیبات زندگی سالمندان در ایران

میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی شوازی

دوره 13، شماره 47 ، شهریور 1400، ، صفحه 135-166

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.52456.1991

چکیده
  ترتیبات زندگی سالمندان در کشورهای درحال‌توسعه از اهمیّت فراوانی برخوردار است زیرا دولت‌ها به دلیل نداشتن نظام‌های مراقبتی و بهداشتی تکامل‌یافته، نمی‌توانند تمامی حمایت‌های مورد نیاز سالمندان را فراهم کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ترتیبات زندگی افراد 60 ساله و بالاتر در ایران در طول چهاردهه گذشته (1398-1363) انجام گرفت. داده‌ها از ...  بیشتر

اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران

مرتضی سالمی قمصری؛ سهراب یزدانی؛ مرتضی فرهادی؛ فرشاد مومنی

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، ، صفحه 161-197

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.53614.2014

چکیده
  در این مقاله از منظر جامعه‌شناسی تاریخی به اصل چهار ترومن که به‌عنوان یکی از معروف‌ترین برنامه‌های آمریکا برای مهار کمونیسم در اروپا معرفی‌شده بود پرداخته‌شده است. بر اساس اصل چهار کمک‌های آمریکا به دو منظور صورت می‌گرفت: «نخست ایجاد ثبات اقتصادی برای جلوگیری از رشد کمونیسم و دوم کمک به اقتصاد آمریکا از طریق قادر ساختن اروپاییان ...  بیشتر

فرا تحلیل نابرابری در برنامه‌های توسعۀ منطقه‌ای

مهسا تیزچنگ؛ منصوره اعظم آزاده

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.11921

چکیده
  از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، پنج برنامۀ توسعه به اجرا درآمده که از برنامۀ سوم تأکید بر توسعۀ منطقه‌ای مدنظر قرار داشته است و موضوع پژوهش‌های متعددی در سالیان اخیر بوده است. پژوهش حاضر که از نوع فرا تحلیل کیفی بوده، تلاش دارد تا مطالعات صورت گرفته در خصوص نابرابری برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق کشور را بررسی کرده و درعین‌حال توصیفی ...  بیشتر

تحلیل گفتمان زیست محیطی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

صادق صالحی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضازاده

دوره 6، شماره 21 ، دی 1393، ، صفحه 71-110

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.1422

چکیده
  امروزه، مقابله با مسائل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیط زیستی مناسب برای زندگی انسان، به یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌ها در سرتاسر دنیا تبدیل شده و در نتیجه آن، سیاستگذاری‌های مقابله و حل مسائل زیست محیطی در دستور کار دولت‌ها قرارگرفته است. از جمله، جمهوری اسلامی‌ ایران در قا­­­لب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، ...  بیشتر

جامعه شناسی سیاست آموزشی در ایران با لنز حکومت مندی

کرم حبیب پور گتابی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1393، ، صفحه 223-284

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.1426

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی جامعه‌شناسانة سیاست آموزشی در ایران با دستگاه مفهومی «حکومت‌مندی» و براساس چارچوب «تحلیل حکومت» میشل دین، در سه بُعد عقلانیت‌ها / گفتمان‌ها، تکنولوژی‌ها و سوژه‌های حکومت می‌پردازد. پارادایم روش‌شناسیِ مورد استفاده، ترکیبی است از دو روش «تحلیل گفتمان» و «تبارشناسی». جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه آموزش عالی ایران در افق چشم‌انداز 20 ساله کشور

سیدمهدی الوانی؛ محمدرضا مردانی

دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1392، ، صفحه 26-68

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3263

چکیده
  توسعه همه جانبه و پایدار هر کشور در گرو کارآمدسازی و بهبود مستمر نظام آموزشی، ساختارهای پژوهشی و رویکردهای فناورانه آن می‌باشد، در همین خصوص بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و به تبع آن دستیابی به حداکثر کارایی در این زمینه نیازمند الگویی است که با دیدگاهی پویا، توسعه آموزشی عالی را در تمام جهات تامین نماید. این پژوهش با هدف تدوین الگوی ...  بیشتر

نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا، دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1389، ، صفحه 61-90

چکیده
  هدف این مقاله بررسی نظام طبقاتی کاست، در ریگ ودا و اوستا در دو جامعه باستانی هند و ایران می‌باشد. تصور این که بین آریایی­های مهاجر هیچ و نه نظام طبقاتی وجود نداشته است، مشکل به نظر می­رسد؛چون سرودهای ریگ ودا و سروده­های اوستا به سه طبقه مجزا اشاره دارند. این طبقات در ریگ ودا به نام­های برهمن (روحانیان)، راجانیه (پادشاهان و اشراف)، ...  بیشتر