دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، دی 1392 
تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 1-38

10.22054/qjsd.2013.3213

شهاب کسکه؛ محمدحسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان؛ مهدی ایرانمنش؛ جعفر توفیقی


بررسی شاخص کیفیت ‌زندگی در استان‌های کشور(1388- 1382)

صفحه 105-130

10.22054/qjsd.2013.3227

سیدمرتضی افقه؛ حسن فرازمند؛ روزبه کردونی؛ مهرناز مع الحق فرد