تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

شهاب کسکه؛ محمدحسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان؛ مهدی ایرانمنش؛ جعفر توفیقی

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3213

چکیده
  این مقاله در پی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه­ها­ است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، شامل 22 تن عضو هیات علمی ‌بودند که در زمینه­ راهبری آموزش عالی نیز تجارب زیسته ارزشمندی در ارتباط با پدیده­ مورد پژوهش داشتند. داده­های لازم از طریق مصاحبه­ ژرف نگر، جمع آوری ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی و روش‌های تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن

محمد شیخی؛ میترا عظیمی

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، صفحه 39-68

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.3218

چکیده
   امروزه بسیاری از کارشناسان برنامه­ریزی و نظریه­پردازان علوم منطقه­ای پذیرفته­اند که علاوه بر روستا و شهر، منطقه شهری نیز به یک فرم جدید اسکان بشر تبدیل شده است. منطقه­شهری تفاوت‌های عمده ساختاری و عملکردی با روستا و شهر دارد. این مناطق از توان نهفته­ای برخوردارند که بروز آن مشروط به شناخت و تعیین صحیح محدوده منطقه شهری ...  بیشتر

عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن

طاهره قادری؛ مریم سیفی

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، صفحه 69-104

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3226

چکیده
  این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن پرداخته است. هدف اصلی بررسی رابطه میزان دینداری دانشجویان و میزان مدیریت نمایشی بدن توسط آنها بوده است. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه‌‌های صنعتی و علوم پزشکی شاهرود بوده و روش نمونه‌گیری  استفاده شده نیز روش طبقه بندی متناسب بوده است، به‌این ترتیب که ابتدا با استفاده ...  بیشتر

بررسی شاخص کیفیت ‌زندگی در استان‌های کشور(1388- 1382)

سیدمرتضی افقه؛ حسن فرازمند؛ روزبه کردونی؛ مهرناز مع الحق فرد

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، صفحه 105-130

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3227

چکیده
  بحث کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه‌ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه‌ای یافته است. از این رو، شناخت، اندازه‌گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده محققان، برنامه‌ریزان و دولت‌ها در چند دهه اخیر بوده است؛ به طوری که در طول سه دهه اخیر کیفیت زندگی به عنوان جانشینی برای رفاه مادی در ...  بیشتر

تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی شهر اصفهان)

وحید قاسمی؛ مرضیه مهربان؛ زهرا طاهری

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، صفحه 131-176

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3228

چکیده
  رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسانها و مسؤلیت­پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه­های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. هدف از مقاله حاضر، تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت به روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه بسته از نوع طیف لیکرت) ...  بیشتر

بررسی میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل مؤثر بر آن در شهر خرم‌آباد

ابراهیم سپهوند؛ عبدالرضا باقری بنجار

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، صفحه 177-214

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3229

چکیده
  شهروندی[1] از مهم‌ترین ایده‌های اجتماعی- سیاسی دوران معاصر محسوب می‌شود که در تحول تاریخی خود راه فراز و فرودی را پیموده است. این مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینة حقوق و مسئولیت‌ها در یک اجتماع خاص است که اعضاء نسبت به نهادها، جامعه و یکدیگر دارند. شهروندی نشانگر دو اصل مهم است: یکی موقعیتی که افراد برحسب حقوق و مسئولیت‌هایشان ...  بیشتر

بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی گروه های آموزشی در دانشگاه شیراز

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم

دوره 4، شماره 17 ، دی 1392، صفحه 215-239

https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.3231

چکیده
  هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­اجتماعی گروه­های آموزشی در دانشگاه شیراز بود. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه­ نوع ساختار سازمانی (ترک­زاده و محترم، 1390) و پرسشنامه­ محقق­ ساخته­ سرمایه اجتماعی بود که پس از محاسبه­ و تایید روایی و پایایی، توزیع و گردآوری شد. جامعه­ آماری تحقیق، ...  بیشتر