تبیین جامعه شناختی الگوهای غذایی شهر تهران

محمد مهاجری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروزجاه

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.52799.2000

چکیده
  در این پژوهش تأثیر سرمایههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان تهرانی در انتخاب الگوی غذایی مورد بررسی قرار گرفت. با روش پیمایشی و نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای پرسشنامهی محققساختهای میان 384 نفر از ساکنان بالای 15 سال شهر تهران توزیع شد. 6/66 درصد شهروندان تهرانی سرمایه فرهنگی کم، 6/27 درصد سرمایه فرهنگی متوسط و همچنین 7/5 درصد آنان سرمایه ...  بیشتر

نظام راهبردهای حمایت از مراقبان خانوادگی سالمندان تهران در افق 1430

جعفر هزار جریبی؛ مسعود عالی نیسی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ جواد فعلی

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، صفحه 33-87

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.50509.1952

چکیده
  تغییرات جمعیتی، خانوادگی، اقتصادی، شغلی و فرهنگی به موضوع حمایت از سالمندان در آینده ابعاد پیچیده ای بخشیده است. یکی از ارکان این حمایت، مراقبان خانوادگی هستند که ما در این تحقیق در صدد ارائه راهبردهای برای حمایت از آنها هستیم. روش شامل چهار بخش می باشد: بخش اول؛ دو پیشران اصلی (که از16 عامل کلیدی تشکیل شده اند) موثر بر حمایت از سالمندان ...  بیشتر

جریانی از سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

حسین امیری؛ محمود نجفی نژاد؛ سیده محدثه موسوی؛ محمدحسین حسنی

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، صفحه 89-124

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.50732.1957

چکیده
  در سال‌های اخیر با گسترش مدل‌های رشد درون‌زا، سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات رشد پیدا کرده است. هدف مطالعه پیش‌رو بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی در ایران است. برای این منظور ارتباط بین نیروی ...  بیشتر

تحلیل پیوند همیاری و توانمندی در بین زنان روستایی (موردمطالعه: صندوق‌های قرض‌الحسنه خویشاوندی-همسایگی دهستان تنگ‌سیاب، کوهدشت)

داریوش رضاپور؛ رحمان باقری

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، صفحه 125-159

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.52985.2001

چکیده
  توانمندسازی مالی زنان روستایی و مشارکت آنان در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مهم‌ترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. یکی از رایج‌ترین طرح‌های توانمندسازی که در قالب نظام اعتبارات خُرد در ایران مطرح می‌باشد، صندوق‌های قرض-الحسنه است. در سال‌های اخیر گونه‌ی جدیدی از آن‌ها در نقاط روستایی شکل‌گرفته‌اند ...  بیشتر

اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران

مرتضی سالمی قمصری؛ سهراب یزدانی؛ مرتضی فرهادی؛ فرشاد مومنی

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، صفحه 161-197

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.53614.2014

چکیده
  در این مقاله از منظر جامعه‌شناسی تاریخی به اصل چهار ترومن که به‌عنوان یکی از معروف‌ترین برنامه‌های آمریکا برای مهار کمونیسم در اروپا معرفی‌شده بود پرداخته‌شده است. بر اساس اصل چهار کمک‌های آمریکا به دو منظور صورت می‌گرفت: «نخست ایجاد ثبات اقتصادی برای جلوگیری از رشد کمونیسم و دوم کمک به اقتصاد آمریکا از طریق قادر ساختن اروپاییان ...  بیشتر

بررسی سناریوهای محتمل تاب‌آوری اجتماعی شهرهای کوچک در مقابله با بیماری‌های واگیردار شبیه کووید – 19

محمدرضا امیری فهلیانی

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، صفحه 199-240

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.52793.1999

چکیده
  ارزیابی و مدیریت تأثیر بیماری‌های همه‌گیر در مقیاس بزرگ با در نظر گرفتن تنها خطر فردی و شدت بیماری بسیار دشوار است و می‌تواند بسیار گران باشد. همه‌گیری‌های بزرگ و محلی به طور یکسان بر سرنوشت ملل و پیشرفت تمدن تأثیر گذاشته و امپراتوری‌ها را تعیین کرده و و باعث می‌شود عفونت‌ها بازیگران تاریخ درام بشریت باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف ...  بیشتر

توسعه‌ مرز محور و اضمحلال ظرفیت‌ها و فرصت‌های اجتماعات مرزی؛ با تاکید بر نقد بازارچه‌های مرزی (مورد مطالعه؛ بازارچه‌های مرزی ننور شهرستان بانه و خاو و میر آباد شهرستان مریوان)

حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ عثمان هدایت

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، صفحه 241-278

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.53491.2011

چکیده
  چکیدهمفروضه ‌بنیادین پژوهش حاضر این گزاره است که بازارچه‌ها‌ی مرزی و توسعه وابسته آن، سیاست مناسبی برای توسعه مناطق مرزی نبوده است. روش پژوهش حاضر، روش نظریه‌ی زمینه‌ای است که در آن به شرایط زمینه‌ای، علی و مداخله‌ای، پیامدها و همچنین راهبردها می-پردازد. ابزار گردآوری داده‌های مصاحبه‌ نیمه‌ساخت‌یافته است که در این راستا با ...  بیشتر