تعیین‌کننده‌های امید به آینده شغلی در شهر تهران

آرزو باقری؛ مهسا سعادتی؛ عادل عبدالهی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.56801.2070

چکیده
  امید به آینده شغلی، به عنوان یکی از ابعاد امید اجتماعی، می‌تواند منجر به ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در جامعه شود. مقاله حاضر، به مطالعه عوامل جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی مؤثر یر امید به آینده شغلی در شهر تهران می‌پردازد که در آن اطلاعات 1200 پاسخگو از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته و نمونه‌گیری طبقه‌بندی چندمرحله‌ای با تخصیص متناسب ...  بیشتر

بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاستگذاری بر مبنای جنسیت

محمد تقی کرمی؛ مریم ابراهیمی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 43-71

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.56943.2073

چکیده
  مساله توسعه پایدار در گرو مشارکت بهینه و موثر زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است. صرف نظر از برخی موانع ساختاری، دستیابی به موقعیت موثر برای ایفای نقش‌های مورد انتظار از زنان در گرو امکان رقابت برابر است. یکی از سیاستهایی که با فرض نبود موانع دستیابی حقوقی مورد نظر است، سیاست تبعیض مثبت است. تبعیض مثبت/ اقدام مثبت به مجموعه قوانین، ...  بیشتر

زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی در ایران (مرور نظام‌مند مطالعات در بازه‌ی زمانی 1400-1375)

بهروز بهروزیان؛ محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 73-116

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64628.2272

چکیده
  مقدمه: تغییرات اجتماعی سریع و پیشرفت تکنولوژی، بستر حضور افراد دارای معلولیت را در جامعه افزایش داده است با وجود این، افراد دارای معلولیت در ایران برای فعالیت در امور اجتماعی با چالش‌های روبه‌رو هستند و به نوعی زندگی آن‌ها با اختلال مواجه شده است. از این‌رو مسئله زندگی اجتماعی و بستر آن برای افراد دارای معلولیت اهمیت یافته و مطرح ...  بیشتر

آگاهی خانواده در خصوص بیماری‌های جنسی و پیامدهای آن بر رفاه و شاخص‏ های توسعه اجتماعی

پری ناز تقوی؛ حسین آقاجانی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 117-159

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65753.2304

چکیده
  روابط پر خطر جنسی و بیمارهای ناشی از آن باعث بوجود آمدن مشکلاتی در زندگی والدین و فرزندان آنها می‌شود. بنابراین پژوهش حاضربا توجه به ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن وﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى آن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻰدر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارى راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‌ى ...  بیشتر

تجربه‌ی اقدامات یاریگرانه‌ در کوئید 19؛ مطالعه‌ای در چالش‌های یاریگری دانشجویی در شهر یزد

مهدی زنگنه شهرکی؛ احمد کلاته ساداتی؛ محدثه عابدی دیزناب

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 161-199

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62147.2205

چکیده
  در جهان مخاطره‌ای با بحران‌های نوظهور، دولت های مدرن، نیازمند حضور و مشارکت یاریگرانه‌ هستند. یاریگری یکی از اجزای اصلی بستری فرهنگی و اجتماعی ایران و شهر یزد است .گروه‌های دانشجویی با توجه به ظرفیت و انگیزه‌ی بالا، یکی از مهمترین اجزای مشارکت در اقدامات یاریگرانه هستند. هدف مطالعه حاضر، کشف و واکاوی موانع و چالش‌های اقدامات یاریگرانه‌ی ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مهارت‌های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

اصحاب حبیب زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ جواد عینی پور

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 201-237

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62179.2208

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ای برای سنجش مهارت ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. با توجه به هدف ونوع، پژوهش حاضر از نوع «تحقیق و توسعه» است.. از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها روش مورد استفاده توصیفی (غیرآزمایشی) و از طرح های همبستگی و به صورت خاص تحلیل عاملی و روش مدل یابی معادلات ساختاری ...  بیشتر

بررسی نقش اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه‌ریزی‎های سطح کلان؛ مطالعه موردی در استان کردستان

سعید خانی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 239-273

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62655.2221

چکیده
  هدف این پژوهش، شناخت نقش اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه‌ریزی‎‏ها و سیاست‎گذاری‎های سطح کلان استان کردستان است. پژوهش در مرکز استان و در سال 1399 با تکیه بر روش پیمایشی انجام گرفت، و داده‎ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته به صورت خوداظهاری جمع‎آوری شد. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان، مدیران کل، معاونان و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی ...  بیشتر

بررسی وضعیت شادکامی وتاب آوری مادران در مواجهه با اضطراب کرونا

سمیه میری؛ محسن نیازی؛ فاطمه خوش بیانی آرانی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 275-301

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.63148.2234

چکیده
  ظهور ناگهانی بیماری کرونا باعث اضطراب ناشی از این بیماری در کانون خانواده به خصوص مادران شده است. زیرا ابتلا به بیماری علاوه بر مخاطرات سلامت جسمانی، اثرات مختلف روان‌شناختی همچون اضطراب مزمن ناشی از ابتلا به بیماری کرونا و ترس از مرگ بر جای گذاشته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شادکامی وتاب آوری مادران در مواجهه ...  بیشتر