سیمای نابغه رمانتیک در اقتصاد: روایت کارآفرینان ایرانی

میلاد افلاکی سورشجانی؛ محمد سعید ذکایی؛ نهال نفیسی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68237.2365

چکیده
  در روایت های فعالان اقتصادی، کارآفرینان و مدیران، به عناصر و مفاهیم رمانتیکی اشاره می شود که تقویت کننده نوعی نظم اقتصادی است. در این نظم ساختاری، جایگاه اقتصادی افراد، بسته به میزان ریسک، ایده پردازی و به کارگیری استعداد و تخیل توسط آنها، طبیعی، منطقی و متعادل جلوه داده می شود. اکوسیستم کارآفرینی، در چارچوب بینشی رمانتیک، با اصالت ...  بیشتر

تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه

فاطمه شمس

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 41-77

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68426.2368

چکیده
  دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
مطالعه فهم دانشجویان از زمینه‌ها و پیامدهای شادی با رویکرد کیفی

داود قاسم زاده؛ حسین واحدی کوجنق؛ مهدی چیت ساز

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 79-113

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.66043.2312

چکیده
  یکی از نیازهای ضروری برای موفقیت فردی و اجتماعی انسان جستجوی نشاط و شادی می باشد، هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم سهل و آسان نیست. اگر چه رسیدن به این هدف برای هرکسی به آسانی صورت نمی‌گیرد. در سال های اخیر، تمایل جامعه شناسان برای مطالعه شادی و علل و پیامدهای آن، افزایش یافته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مطالعه ...  بیشتر

چارچوب مفهومی پیشرفت فرایند ایجاد کسب و کار جدید مبتنی بر ویژگی‌های تیم مؤسس

کاوه فرهادی؛ کمال سخدری؛ محمد عزیزی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 115-171

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.65846.2306

چکیده
  فرآیند ایجاد کسب و کار در دنیای جدید از نقاط تمرکز برای ایجاد توسعه های خرد و متوسط اقتصادی است در حقیقت اهمیت بستر سازی جهت ایجاد محیطی مناسب برای رشد کسب و کار ها از دغدغه های امروز حوزه کارآفرینی میباشد. در این بین تیم ایجاد کننده کسب و کار یا به عبارتی تیم موسس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بررسی آن میتواند متغیرهایی که سبب موفقیت ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
رابطه‌ی بودجه دولتی و توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی استان‌های کشور

محمد فرهادی؛ ندا میری

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 173-203

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65870.2309

چکیده
  مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه‌ی نسبت بودجه سرمایه‌ای دولت با سطح توسعه‌ی استان‌های کشور است. از این منظر با مرور معرفی بنیان‌های مفهومی، اهمیت توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای توجیه می‌شود. معیارهای تخصیص بودجه در کشورهای مختلف مرور شده و گونه‌ی مناسب کشور ایران معرفی می‌شود. روش مطالعه تاکسونومی و طبقه‌بندی وضع موجود بر اساس شاخص‌های ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
فراتحلیل عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان

هادی افرا

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 205-235

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66403.2322

چکیده
  با حرکت جوامع به سمت مدرن شدن و جهان صنعتی، امنیت اهمیتی وافر یافته و به یکی از نیازهای اساسی انسانها تبدیل می‌شود، به‌طوریکه با زوال آن، آرامش خاطر انسان از بین میرود و تشویش، اضطراب و نا آرامی جای آنرا میگیرد. به همین دلیل، پژوهش‌های متعددی در این رابطه انجام شده است. این موضوع، انجام تحقیقات ترکیبی بسیار مهم است تا عصاره تحقیقات ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
ارتباط جو سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان مراکز درمانی در بحران کرونا

محمد مهتری آرانی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ سمانه نقی پور ایوکی؛ محبوبه عبدالهی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 237-276

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.57793.2101

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط جو سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان مراکز درمانی در بحران کرونا است. این پژوهش به لحاظ روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی بوده، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تمایل به ترک خدمت اورایلی و همکاران است. جامعه آماری دربرگیرنده کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399 ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تعیین کننده‌های جمعیت‌شناختی پس‌انداز خانوار با تاکید بر گذار سنی (مورد مطالعه: سرپرستان خانوار استان تهران)

علی بوداقی؛ بهروز صادقی عمروآبادی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 277-312

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64504.2269

چکیده
  متغیرهای جمعیتی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در سطح پس‌انداز داشته باشند. ازاین‌رو، تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های مقطعی و با سنجش میزان پس‌انداز در بین خانوارهای شهری تهران قصد دارد ارتباط آن را با گذار سنی آزمون نماید. روش تحقیق تحلیل ثانویه بوده است. داده‌های مورد بررسی شامل اطلاعات 18610 خانوار شرکت‌کننده در نمونه‌گیری ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
انتظارات ازآینده در کودکان و نوجوانان کار

هاجر ابراهیمی کیاسری؛ یاسر رضاپور میرصالح

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 313-346

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.63460.2245

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی انتظارات از آینده درکودکان و نوجوانان کار انجام شد. روش: روش پژوهش کیفی بود و از تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. جامعه متشکل ازکودکان و نوجوانان کار در شهر ساری در سال 1400-1399 بود و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا اشباع نظری مصاحبه‌ها انجام شد. در نهایت 12 نفر به شیوه نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر

موانع و چالش های مددکاری اجتماعیِ صنعتی در ایران؛ یک نظریه ی زمینه ای

احمد کلاته ساداتی؛ سیدرضا طاهرزاده اردکانی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 347-382

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65162.2283

چکیده
  یکی از گرایش‌های مددکاری اجتماعی حوزه صنعت است که با جنبش‌های کارگری در دنیا شروع شد و بیشتر صنایع مهم دنیا از وجود این مددکاران بهره مند می شوند. بعد از گذشته بیش از 50 سال از ورود مددکاری اجتماعی به ایران و نیز وجود این گرایش در صنعت نفت، امّا توسعه‌ای در آن ایجاد نشده است. هدف پژوهش حاضر، کشف و واکاوی عدم تحقق و توسعه مددکاری اجتماعیِ ...  بیشتر

تبیین تاثیر بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی/عشایری با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

کریم میرزا خانی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 383-418

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71940.2451

چکیده
  شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل ...  بیشتر