کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 24
2. وضعیت شهروندی در شهر سنندج و عوامل مؤثر بر آن.

دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 201-239

10.22054/qjsd.2018.9011

امید قادرزاده؛ کاوه شبان


23. بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 11-30

10.22054/qjsd.2010.5698

رسول ربانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ سمانه شیرازی


24. قنات و سرمایه اجتماعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 149-179

10.22054/qjsd.2010.5696

محمد مهدی فداکار داورانی