تعداد مقالات: 278
مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
176. بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی بی خانمان های شهر تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 93-110

10.22054/qjsd.2010.5694

نادر سالار زاده امیری؛ بختیار محمدی


184. برآورد شاخص‌های نابرابری شهری و روستایی استان‌های ایران طی برنامه‌های توسعه پنج ‌ساله .

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 169-200

10.22054/qjsd.2017.8707

سعید ابراهیمی؛ سیدکمال صادقی؛ محمدباقر بهشتی؛ رضا رنج پور


185. شهروندی شهری: حقوق و تکالیف شهروندان در شهر تهران.

دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 95-136

10.22054/qjsd.2018.9003

ملیحه شیانی؛ حنان زارع


188. ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 124-154

10.22054/qjsd.2018.9899

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ سید چمران موسوی؛ نازنین حاجی پور


189. دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 179-218

10.22054/qjsd.2019.10346

مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ علی ربیعی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی


190. تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری

دوره 10، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 111-144

10.22054/qjsd.2019.10656

غلامرضا لطیفی؛ مهناز مقبول اقبالی


198. رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در ایران . فیروزه اصغری

دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 195-230

فیروزه اصغری