بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان اختلاف خانوادگی در بوشهر، سید مجید حسینی، دکتر محمد زاهدی اصل
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، صفحه 1-32

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان اختلاف خانوادگی می‌باشد. در این پژوهش با روش پیمایش اطلاعات 400 خانوار با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، جمع‌آوری شد و مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات به روش همبستگی رتبه‌ای کندال (tau-b). و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفته و نتایج ذیل بدست ...  بیشتر

بررسی رابطه بین رفتار شهروند سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز)، دکتر محمد، عباس‌زاده، علی بوداقی، دکتر لیلا مقتدایی، محمد حسن‌پور، ابراهیم حسین‌پور
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، صفحه 33-68

چکیده
  در علوم مدیریت و جامعه‌شناسی سازمان، رفتار شهروند سازمانی (OCB)[1] به عنوان پدیده‌ای نوظهور بروز کرده است؛ پدیده‌ای که در آن از کارکنان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌رود، بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کنند. اما این پدیده هم مانند سایر پدیده‌های اجتماعی دیگر، از عوامل عدیده‌ای متأثر ...  بیشتر

بررسی جایگاه دولت فعال در ایران «در باب تطبیق تابع رفاه دولتی با تابع رفاه اجتماعی در ایران»، دکتر سید سعید وصالی، سید محمد بساطیان
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، صفحه 69-92

چکیده
  موضوع بهبود و رفاه مانند بسیاری از پدیده­ها به لحاظ ارتباط آن با انسان چند بُعدی و نیز ارتباط آن با یک مجموعه کلی، نیازمند شناخت قابل قبولی از موضوعات گوناگون مرتبط است. این تحقیق با کاربرد مفاهیم میان رشته­ای و با بهره­گیری از روش پیمایشی، موضوع «رفاه اجتماعی» را مورد بحث قرار داده است. بدین­ منظور در ابتدا به ارائه مهمترین ...  بیشتر

نظریة برنامه‌ریزی مارکس‌گرا: تطور اندیشة برنامه‌ریزی در آراء مارکس‌گرایان، دکتر پرویز اجلالی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، صفحه 93-130

چکیده
  این مقاله برسر آن است که چارچوب کلی نظریة برنامه‌ریزی مارکس‌گرا و تحولات آن را در طی سال‌های قرن بیستم و دهة اخیر ترسیم کند تا بتوان آن را با دیگر نظریه‌های برنامه‌ریزی مقایسه کرد و به‌این ترتیب گامی ‌دیگر در جهت تدقیق و تشریح نظریة برنامه‌ریزی به طور کلی برداشت. این  هدفی است که نویسنده مقاله تعقیب می‌کند، زیرا بر این باور ...  بیشتر

بررسی چگونگی اعتماد و کناره‌گیری اجتماعی در میان دانشجویان ، دکتر ابوتراب طالبی، راضیه برزگری دهج
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، صفحه 131-182

چکیده
  در ادبیات علوم اجتماعی انزوا به وضعیت عینی کناره‌گیری و محرومیت از تعاملات و فضاهای اجتماعی اطلاق می‌شود. اگر چه این موضوع صدها سال برای بشریت مطرح بوده، اما تنها در 50 سال گذشته بطور نظام‌مند مورد توجه قرار گرفته ‌است. این مقاله به بررسی چگونگی کناره‌گیری دانشجویان و ارتباط اعتماد اجتماعی با آن می‌پردازد. کناره‌گیری اجتماعی با ...  بیشتر

بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد، دکتر اکبر زارع شاه آبادی، بهروز اسلامی ، ملیحه مهدی پور خراسانی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، صفحه 183-214

چکیده
  سرمایهاجتماعی متشکل از اجزایی همچون اعتماد، آگاهی، مشارکت و شبکه میباشد. سرمایهاجتماعی نوعی محصول اجتماعی، ناشی از تعامل اجتماعی است. یکی از خصوصیات ویژه سرمایهاجتماعی این است که برخلاف سرمایه فیزیکی با مصرف زیاد از بین نمیرود و مستهلک نمیشود، بلکه رشد پیدا میکند و قویتر میشود. ازآنجایی که تعاونیها مکانهایی هستند که باید سرشار از ...  بیشتر

بررسی و تبیین جایگاه اعتماد در اجتماعات محلی (مطالعه موردی محله دولاب شهر تهران)، دکتر‌هاشم داداش‌پور، بهرام علیزاده، فرامرز رستمی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، صفحه 215-239

چکیده
  از دیدگاه جامعه شناسان شهری و شهرسازان انسانگرا، اعتماد ستون فقرات اجتماعات محلی بوده و منجر به ‏افزایش کارآیی و ارتقاء کیفیت زندگی در آنها می‌شود. از این رو هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین میزان کارآیی اجتماع محوری محله دولاب با میزان اعتماد در بین ساکنین این محله می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در آن جهت گردآوری ...  بیشتر

مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1391، صفحه 241-247

چکیده
  مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی  بیشتر