کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 35-61

10.22054/qjsd.2018.9505

سیده معصومه حسینی اخگر؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری


2. بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان (مورد مطالعه : امامزاده یحیی شهر ساری ).

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 135-167

10.22054/qjsd.2017.8706

غلامرضا لطیفی؛ ایمان قلندریان؛ صدیقه سرگزی


3. سرمایة اجتماعی و احساس امنیت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی منطقة 4 تهران)

دوره 6، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 91-122

10.22054/qjsd.2015.1747

فریبا شایگان؛ نوذر امین صارمی؛ زینب عباسی


4. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رضایت از زندگی (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 6، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 179-205

10.22054/qjsd.2015.1750

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیرا حیدری؛ مسعود زالی زاده


5. بررسی رابطه‌ بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 223-257

10.22054/qjsd.2014.399

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ اصحاب حبیب زاده؛ سارا عبادی یالقوزآغاجی


6. تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 131-176

10.22054/qjsd.2013.3228

وحید قاسمی؛ مرضیه مهربان؛ زهرا طاهری