کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج

دوره 10، شماره 36، مهر 1397، صفحه 35-61

10.22054/qjsd.2018.9505

سیده معصومه حسینی اخگر؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رضایت از زندگی (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 7، شماره 23، مرداد 1394، صفحه 179-205

10.22054/qjsd.2015.1750

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیرا حیدری؛ مسعود زالی زاده


بررسی رابطه‌ بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

دوره 6، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 223-257

10.22054/qjsd.2014.399

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ اصحاب حبیب زاده؛ سارا عبادی یالقوزآغاجی