مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
«نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و توزیع فرصت های زندگی» نمونه موردی؛ "فرصتهای زندگی در اختیار زنان در سال 1398 در استان قزوین"

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داودآبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66965.2338

چکیده
  چکیده:تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و میزان توزیع فرصتهای زندگی در زنان قزوین در سال 1398 به انجام رسیده است. در این مطالعه کیفی از روش تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش محتوای شش برنامه توسعه ای ایران و آمار و شاخص های مربوط به وضعیت زنان در استان قزوین می باشد.نمونه آماری شامل تمامی بندها و مواد ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
الگوی ساختاری روابط بین توسعه اجتماعی با ارزش‌های خانوادگی در بین شهروندان ساروی

حسین نازک تبار؛ محمد آخوندی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.67714.2354

چکیده
  تغییرات اجتماعی- فرهنگی و به تبع توسعه اجتماعی در دهه‌های اخیر موجب شده است ارزش های خانوادگی نیز مانند دیگر ارزش‌ها، تغییرات فراوانی را پشت سر گذارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری روابط بین توسعه اجتماعی با ارزش‌های خانوادگی در بین شهروندان ساروی است. تحقیق حاضر به روش کمی و بر اساس تکنیک پیمایشی انجام شده است. ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
رویکرد به اشتغال و روند اشتغالزایی در قوانین برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران

مرادعلی منصوری رضی؛ صدیقه امینیان؛ رضا یازرلو؛ علیرضا اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71479.2439

چکیده
  نتایج حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که در گفتمان اشتغال‌زایی حاکم بر قوانین برنامه‌های توسعه، دال شناور «اشتغال‌زایی»، در قالب نشانه‌هایی مرکزی مشتمل بر «تقلیل نرخ بیکاری» در قالب برنامه اول توسعه، «اشاعه و ترویج فرهنگ کار» در قالب برنامه دوم، «ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته» در قالب برنامه ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر: مطالعه فرا ترکیب

جواد صمدی رندی؛ هادی خان محمدی؛ فرشاد مومنی؛ رضا واعظی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2024.76230.2530

چکیده
  ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل‌های کسب‌وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
اثر سرمایه اجتماعی بر همگرایی در آمد سرانه در استان های مرزی ایران

حمید آسایش؛ مهدی کمالی؛ هادی رحمانی فضلی؛ فائزه بیات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.66139.2316

چکیده
  درمطالعات مختلف رشد تابعی از نیروی کار و سرمایه دیده شده است، این دو عامل حدود 50 درصد رشد اقتصادی را تشریح نموده اند. از طرفی درون زایی رشد موضوعی است که توسط رومر و سایرین مطرح و دلایل اختلاف سطح رشد بین مناطق پیشرفته را رخ می دهند. مقاله حاضر، فرآیند همگرایی درآمد سرانه در مجموعه‌ای از 16 استان های مرزی کشور را برای دوره زمانی 1398-1379 ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
زنان و مدیریت: روایتی از چالشهای زنان در محیط کار

حمیده دباغی؛ فرشته اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2024.75042.2511

چکیده
  شناسایی چالش‌های زنان مدیر در سازمان‌ها و کمک به رفع آنها با توجه به حضور روزافزون آنها در موقعیتهای اجتماعی و مدیریتی، ضروری است. .مقاله حاضر مبتنی بر دو هدف شناسایی چالشهای زنان مدیر و اولویت بندی آنها رویکرد تحقیق ترکیبی در طی دو فاز مطالعاتی، بهره برده است. ابتدا با کاربرد روش تحلیل تماتیک و در قالب رویکرد کیفی در تحقیق، با 20 نفر ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
پیشران‌های کلیدی و مؤثر گردشگری اجتماعی در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه‌های محروم

جواد معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.66552.2327

چکیده
  گردشگری اجتماعی یکی از اقسام مهم گردشگری است که مورد توجه بسیاری از جوامع است. این نوع گردشگری، حوزه‌ای است که در آن افرادِ غیربرخوردار و فقیر می‌توانند این امکان را داشته باشند که تعطیلات و اوقات فراغت خود را با سطح قیمتی قابل دسترس برای خود داشته باشند. این مقوله می‌تواند تأثیر ویژه‌ای در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه‌های محروم ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
راهکارهای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بخش ورزشی

خدیجه پورذبیح سرحمامی؛ مرتضی دوستی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.67215.2345

چکیده
  مشارکت عمومی_خصوصی راهبردی مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و سرمایه بخش دولتی و بخش خصوصی می‌باشد که درنهایت منجر به ارائه خدمات به‌صرفه ازلحاظ اقتصادی و پرمنفعت ازلحاظ اجتماعی می‌گردد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف بررسی راهکارهای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بخش ورزشی انجام گرفت؛ که ازلحاظ فلسفی تفسیری، ازلحاظ ماهیت اکتشافی تحلیلی ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تبیین تاثیر باورهای عامه بر توسعه ی پایدار روستایی

سحر غفاری؛ مهرداد نوابخش؛ فیض الله نوروزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.70100.2406

چکیده
  باورهای عامه، از یک طرف می تواند فرایند توسعه پایدار را تسریع از طرف دیگر قادر است جلوی آن را بگیرد. با این اوصاف به نظر می رسد باید به این پرسش پاسخ داد؛" آیا باورهای عامه به توسعه پایدار روستایی کمک می کند یا برعکس می تواند به عنوان یک مانع تلقی شود؟" در پژوهش حاضر به منظور تبیین تاثیر باورهای عامه بر توسعه ی پایدار روستایی، سی و چهار ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
اثر گردشگری بر امید به زندگی با تأکید بر امنیت غذایی

زهرا میلا علمی؛ معین حسن‌نتاج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.72363.2460

چکیده
  پدیده گردشگری تأثیر مثبت و منفی بر سیطره زندگی جوامع میزبان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که در بسیاری از مطالعات بررسی شده است. این پدیده همچنین بر وضعیت سلامت ساکنان اثرگذار است که در مطالعات پیشین با شاخص‌هایی مانند کیفیت زندگی و ادراک ساکنان مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر گردشگری ورودی بر سلامت ...  بیشتر