دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مهارت‌های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22054/qjsd.2022.62179.2208

اصحاب حبیب زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ جواد عینی پور


تعیین‌کننده‌های امید به آینده شغلی در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22054/qjsd.2022.56801.2070

آرزو باقری؛ مهسا سعادتی؛ عادل عبدالهی


طراحی مدل سنجش از طریق رویکرد امنیت طراحی(SBD) در محله‌های شهری جهت کاهش فرصت جرم نمونه مورد مطالعه: محله بهداشت تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22054/qjsd.2022.58654.2127

حسن امیریان؛ غلامرضا لطیفی


زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی در ایران (مرور نظام‌مند مطالعات در بازه‌ی زمانی 1400-1375)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22054/qjsd.2022.64628.2272

بهروز بهروزیان؛ محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری


بررسی نقش اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه‌ریزی‎های سطح کلان؛ مطالعه موردی در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22054/qjsd.2022.62655.2221

سعید خانی


تجربه‌ی اقدامات یاریگرانه‌ در کوئید 19؛ مطالعه‌ای در چالش‌های یاریگری دانشجویی در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22054/qjsd.2022.62147.2205

مهدی زنگنه شهرکی؛ احمد کلاته ساداتی؛ محدثه عابدی دیزناب


بررسی وضعیت شادکامی وتاب آوری مادران در مواجهه با اضطراب کرونا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22054/qjsd.2022.63148.2234

سمیه میری؛ محسن نیازی؛ فاطمه خوش بیانی آرانی


بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاستگذاری بر مبنای جنسیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22054/qjsd.2022.56943.2073

محمد تقی کرمی؛ مریم ابراهیمی