اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان

کرم حبیب پور گتابی؛ مرتضی قلیچ؛ فرهاد بزرافکن

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.62323.2211

چکیده
  نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی از اثرگذاری خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان، تحقیق حاضر با استفاده از طرح ارزشیابی و روش‌شناسی کمّی (روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه)، به ارزیابی این اثرگذاری در چهار خدمت بیمة تکمیلی، وام ضروری، کمک‌هزینه‌های عصا، عینک، سمعک و سفر، و تورهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی، ...  بیشتر

از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی: دیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی با رویکرد خلق ارزش مشترک

امیرمحمد کلابی؛ فاطمه شراعی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.56685.2068

چکیده
  کارآفرینی‌اجتماعی شامل فعالیت‌های خلق‌ ارزش‌اجتماعیِ نوآورانه است،که راهکاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه‌اجتماعی جوامع می‌باشد. ماهیت کارآفرینی‌اجتماعی به‌گونه‌ای است که برای ایجاد ارزش و توسعه آن، نیازمند شناسایی ارزش‌های شخصی کارآفرینان در طول زمان هستیم؛ بنابراین هدف پژوهش شناسایی و معرفی روند تکاملی این ارزش‌ها ...  بیشتر

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانیِ تاثیرگذار بر نظام بانکداری نوین

زهرا حق روستا؛ آیت اله ممیز؛ جلال حقیقت منفرد

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، صفحه 77-103

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62568.2218

چکیده
  پیاده‌سازی فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری سبب ایجاد ارزش‌افزوده برای مشتریان و خلق خدمات نوآورانه می‌شود. پژوهش حاضر با هدف اجرای فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری، به شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین می‌پردازد. پژوهش برحسب هدف،کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، ...  بیشتر

مداخله در بافت های مجتمع های زیستی (تحلیلی انتقادی بر سند 2030 با تاکید بر «غذا و خاک» و «آب و انرژی»)

محمود مهام

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، صفحه 105-133

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.63536.2242

چکیده
  تداوم زیست جمعی و استمرار جوامع انسانی در سرزمین موجب شکل‌یابی تدریجی متقابل جامعه و محیط به‌صورت انواعی از مجتمع‌های زیستی است. ارتباط جوامع انسانی با تنوع محیطی در پیشینه زیستی در فلات مرتفع ایران، پیدایی سه نوع جامعه (عشایری، روستایی و شهری) را موجب شد که بخشی از میراث طبیعی-انسانی بشر هستند. تغییر در آن‌ها با هدف‌گذاری بهبود ...  بیشتر

پیمایش جامعه شناختی فاصله اجتماعی بین قومی در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ امرالله کشاورز

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، صفحه 135-167

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.53718.2015

چکیده
  فاصله اجتماعی همان درجه دوری و نزدیکی افراد و گروهایی قومی است. ایران جامعه‌ای چند قومی با ساختار جغرافیایی قومی متفاوت و همراه با مناسک قومی متنوع است. همین امر وجود فاصله اجتماعی را امری طبیعی نموده است. دانشگاه محل حضور افراد با گروه‌های قومی متنوع است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پیمایش جامعه‌شناختی فاصله اجتماعی بین دانشجویان ...  بیشتر

ارتباط سواد سلامت با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (موردمطالعه: شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری مشهد)

محمد حسن شربتیان؛ فهیمه آذرنیا؛ جواد جهانشیری

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، صفحه 169-218

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.58340.2120

چکیده
  ظرفیت کسب، تفسیر و درک اطلاعات سلامت برای تصمیم گیری انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را می توان موضوع رابطه هدفمند این پژوهش تعریف کرد.رویکرد نظری عاملیت با تاکید بر فرصت و انتخاب برای تحلیل متغیرها و تبیین یافته ها مطرح شده است.روش‌شناسی این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری مشهد بر اساس ...  بیشتر

ریشه ها و فرآیندهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران (دوره جمهوری اسلامی)

احسان علینی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، صفحه 219-254

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65156.2281

چکیده
  امروزه مسئله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیر گذاری سطوح مختلف ...  بیشتر

تحلیل آثار حذف ارز ترجیحی نهاده‌های وارداتی بر رفاه مصرف‌کنندگان

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ امید گیلان پور؛ ابراهیم جاودان؛ محسن رفعتی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، صفحه 255-295

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65532.2296

چکیده
  در این مطالعه ابتدا تابع عرضه و تقاضای محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر تصریح و سپس در قالب مدل سیستم معادلات همزمان برآورد شد. در ادامه از کشش تقاضای الگوها برای محاسبه تغییرات رفاه مصرف‌کنندگان محصولات پروتئینی در دو حالت بعد از حذف یارانه ارز ترجیحی و سناریوی ارز 35000 تومانی استفاده گردید. نتایج برآورد تابع عرضه محصولات ...  بیشتر